Výrobní objekt - vzorový výpočet úspor

 

                                                                     stávající stav       LED žárovky   

počet žárovek (ks)                                                         20                      20

příkon jedné žárovky (W)                                                60                       6

počet zářivek (ks)                                                         446                   446

příkon jedné zářivky (W)                                                 58                      15

počet závěsných reflektorů (ks)                                       60                      60

příkon jednoho reflektoru (W)                                         300                      30

doba svícení za den (h)                                                   16                      16

cena el. energie (Kč/kWh)                                           4,25                    4,25               

počet dnů v roce                                                          261                     261

cena LED žárovky bez DPH (Kč)                                                             280

cena LED zářivky bez DPH (Kč)                                                              990

cena LED závěsného reflektoru bez DPH (Kč)                                        1 890

cena celkem bez DPH (Kč)          20 x 280 + 446 x 990 + 60 x 1890 = 560 540

__________________________________________________________________

současná roční spotřeba:

(20 x 60 + 446 x 58 + 60 x 300) x 16 x 261 = 188 204 kWh

současné roční náklady:

188 204 x 3,80 = 715 175 Kč

roční spotřeba po investici do LED:

(20 x 6 + 446 x 15 + 60 x 30) x 16 x 261 = 35 955 kWh

roční náklady budou:

35 955 x 3,80 = 136 629 Kč

roční úspora pak bude:

715 175 - 136 629 = 578 546 Kč

návratnost investice:

560 540 / 578 546 = 0,96 roku

celková úspora za 10 let při průměrném ročním nárůstu ceny elektrické energie o 5% bude:

10 x 578 546 x (1 + 0,05 x 9 / 2) = 7,087 mil. Kč

celková úspora za dobu životnosti zdroje 50 000 hodin ≈ 27 let:

27 x 578 546 x (1 + 0,05 x 26 / 2) = 25,774 mil. Kč

Další informace