Kanceláře - vzorový výpočet úspor

 

                                                                     stávající stav       LED žárovky   

počet žárovek (ks)                                                          6                        6

příkon jedné žárovky (W)                                                60                       6

počet zářivek (ks)                                                          34                      34

příkon jedné zářivky (W)                                                 58                      15

doba svícení za den (h)                                                    9                        9

cena el. energie (Kč/kWh)                                           4,05                    4,05               

počet dnů v roce                                                          261                     261

cena LED žárovky bez DPH (Kč)                                                             280

cena LED zářivky bez DPH (Kč)                                                              990

cena celkem bez DPH (Kč)                                 6 x 280 + 34 x 990 = 35 340

__________________________________________________________________

současná roční spotřeba:

(6 x 60 + 34 x 58) x 9 x 261 = 5 477 868 Wh = 5 477 kWh

současné roční náklady:

5 477 x 4,05 = 22 182 Kč

roční spotřeba po investici do LED:

(6 x 6 + 34 x 15) x 9 x 261 = 1 282 554 Wh = 1 282 kWh

roční náklady budou:

1 282 x 4,05 = 5 192 Kč

roční úspora pak bude:

22 182 - 5 192 = 16 990 Kč

návratnost investice:

35 340 / 16 990 = 2,08 roku

celková úspora za 10 let při průměrném ročním nárůstu ceny elektrické energie o 5% bude:

10 x 16 990 x (1 + 0,05 x 9 / 2) = 208 127 Kč

celková úspora za dobu životnosti zdroje 50 000 hodin ≈ 27 let:

27 x 16 990 x (1 + 0,05 x 26 / 2) = 756 904 Kč

Další informace