Kam s nefunkční zářivkou?

 

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný  odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

 

Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

 

Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře. Nejbližší sběrný dvůr najdete na adrese http://www.sberne-dvory.cz/ Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek zajišťuje kolektivní systém , který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem.  tak přispívá k ochraně životního prostředí a na nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.


Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.