Rodinný dům - vzorový výpočet úspor

 

                                                                     stávající stav       LED žárovky   

počet žárovek (ks)                                                         15                      15

příkon jedné žárovky (W)                                                60                       6

počet bodovek (ks)                                                        10                      10

příkon jedné bodovky (W)                                               30                       3

počet zářivek (ks)                                                           6                        6

příkon jedné zářivky (W)                                                 58                      15

doba svícení za den (h)                                                    5                        5

cena el. energie (Kč/kWh)                                           4,83                    4,83               

počet dnů v roce                                                          365                     365

cena LED žárovky včetně DPH (Kč)                                                         336

cena LED bodovky včetně DPH (Kč)                                                        198

cena LED zářivky včetně DPH (Kč)                                                       1 188

cena celkem včetně DPH (Kč)          15 x 336 + 10 x 198 + 6 x 1 198 = 14 208

__________________________________________________________________

současná roční spotřeba:

(15 x 60 + 10 x 30 + 6 x 58) x 5 x 365 = 2 825 100 Wh = 2 825 kWh

současné roční náklady:

2 825 x 4,83 = 13 645 Kč

roční spotřeba po investici do LED:

(15 x 6 + 10 x 3 + 6 x 15) x 5 x 365 = 383 250 Wh = 383 kWh

roční náklady budou:

383 x 4,83 = 1 850 Kč

roční úspora pak bude:

13 645 - 1 850 = 11 795 Kč

návratnost investice:

14 208 / 11 795 = 1,2 roku

celková úspora za 10 let při průměrném ročním nárůstu ceny elektrické energie o 5% bude:

10 x 11 795 x (1 + 0,05 x 9 / 2) = 144 489 Kč

celková úspora za dobu životnosti zdroje 50 000 hodin ≈ 27 let:

27 x 11 795 x (1 + 0,05 x 26 / 2) = 525 467 Kč

Další informace