Bytová jednotka - vzorový výpočet úspor

 

                                                                     stávající stav       LED žárovky   

počet žárovek (ks)                                                        10                      10

příkon jedné žárovky (W)                                               60                       6

doba svícení za den (h)                                                   5                       5

cena el. energie (Kč/kWh)                                          4,83                   4,83               

počet dnů v roce                                                         365                    365

cena LED žárovky včetně DPH (Kč)                                                       336

cena celkem včetně DPH (Kč)                                            10 x 336 = 3 360

__________________________________________________________________

současná roční spotřeba:

10 x 60 x 5 x 365 = 1 095 000 Wh = 1 095 kWh

současné roční náklady:

1 095 x 4,83 = 5 289 Kč

roční spotřeba po investici do LED:

10 x 6 x 5 x 365 = 109 500 Wh = 109,5 kWh

roční náklady budou:

109,5 x 4,83 = 529 Kč

roční úspora pak bude:

5 289 - 529 = 4 760 Kč

návratnost investice:

3 360 / 4 760 = 0,7 roku

celková úspora za 10 let při průměrném ročním nárůstu ceny elektrické energie o 5% bude:

10 x 4 760 x (1 + 0,05 x 9 / 2) = 58 310 Kč

celková úspora za dobu životnosti zdroje 50 000 hodin ≈ 27 let:

27 x 4 760 x (1 + 0,05 x 26 / 2) = 212 058 Kč

Další informace